ورود هنرمندان
خانه بهار

دومین جشنواره هنرهای شهری مشهد

بیانیه هیئت داوران و اعلام اسامی منتخبین بخش دیوارنگاره دومین جشنواره هنرهای شهری مشهد- خانه بهار98

 بسمه تعالی

 
بیانیه هیئت داوران بخش دیوارنگاره دومین جشنواره هنرهای شهری مشهد- خانه بهار98
پیرو فراخوان دومین جشنواره هنرهای شهری مشهد توسط مدیریت امور هنری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری، جلسه بررسی و انتخاب آثار بخش دیوارنگاری در محل خانه هنرمندان مشهد با حضور اعضا هیئت داوران آقایان محمدرضا فیروزه‌ای، خسرو خسروی و اردشیر میرمنگره و دبیر این بخش سرکار خانم لادن اورنگی برگزار شد.
در پایان مهلت اعلام شده برای فراخوان تاریخ 16/10/1397 تعداد 362 طرح از 102 هنرمند به دبیرخانه جشنواره واصل شد. پس از بررسی‌های اعضای هیئت انتخاب با در نظر گرفتن معیارهای هماهنگی آثار با محیط شهری، خلاقیت، نوآوری، قابلیت اجرایی آثار، مناسبات فرهنگی و ارتباط موضوعی طرح ها، به تعداد 32 طرح از 26 هنرمند به شرح جدول پیوست انتخاب شد.
هیئت انتخاب آثار، پیشنهاد می نماید با توجه به اشراف و اطلاع دبیر هنری و کارشناسان برگزارکننده‌ این جشنواره، تصمیم گیری نهایی برای جانمایی برخی آثار توسط ایشان صورت گیرد.
هیئت انتخاب آثار تعداد 8 طرح از 7 نفر هنرمند را به عنوان طرح های ذخیره انتخاب نمود که خریداری و اکران آنها منوط به انتخاب و معرفی دیوار توسط دبیرخانه خواهد بود و دارای اولویت برای منطقه ثامن هستند.
با نظر هیئت داوران این بخش از جشنواره به 3 اثر برگزیده که دارای کیفیت اجرای برتر باشند، جوایز نفیسی اعطا خواهد شد.
 
محمد رضا فیروزه ای - داور بخش دیوارنگاری
خسرو خسروی - داور بخش دیوارنگاری
اردشیر میرمنگره - داور بخش دیوارنگاری
لادن اورنگی - دبیر بخش دیوارنگاری
 
 
اسامی و کد اثر هنرمندان منتخب دیوارنگاه جشنواره «خانه بهار98» به شرح زیر می‌باشد:
لیلا دلفان  /کد اثر  731 – 734
فریبا بروفر  / کد اثر 955
مریم آقاجانی  /کد اثر 140 
بهاره قادری / کد اثر  1270 – 1275
جعفر پاکروان  / کد اثر 1819
بهزاد آقاپور / کد اثر 894
نسیم نوروزی /کد اثر  730- 742
نفیسه خوش اندام / کد اثر  1301-1305 -1308 
فاضله میریعقوب زاده   /کد اثر 625
جعفر خلیلی / کد اثر  1038 
فرشته زمانی / کد اثر 463
فاطمه کاویانی / کد اثر  1368
ساره ارباب معروف / کداثر 868
احسان پیمانی زاد / کد اثر 1172 
بهزاد نوحسینی /کد اثر  1698
پویا نعمتی / کد اثر 1497
هدیه پوریان / کد اثر 484 – 266
نرگس دلاوری / کد اثر 443
امید معتضدی / کد اثر 1014
حسین یزدی/ کد اثر 1867
هادی برهانی/ کد اثر 635
مانیاد فروتن/ کد اثر 1855
هلیا سادات صبح گل/ کد اثر 948
سپیده عربی آیسک / کد اثر 1430
زهرا مجیدی منش / کد اثر 1079 
زهرا صفی آبادی / کد اثر 789