ورود هنرمندان
خانه بهار

دومین جشنواره هنرهای شهری مشهد

در ادامه برگزاری بخش بین‌الملل جشنواره «خانه بهار» مشهد انجام شد؛

بازدید شهردار از مراحل ترسیم نقاشی دیواری توسط هنرمندان بین‌المللی
شهردار مشهد و هیئت همراه با حضور در نگارخانه چهارسوق هنر از روند ترسیم نقاشی دیواری توسط هنرمندان بین‌المللی بازدید کردند.
طی این بازدید ضمن تبادل نظر در خصوص اهمیت اجرای نقاشی دیواری و جایگاه آن در ارتقاء سواد بصری و همچنین اهمیت آن در زیباسازی شهر ضمن ارائه مفاهیم هنری تبادل نظر شد.
شایان ذکر است بخش بین‌الملل جشنواره هنرهای شهری «خانه بهار» مشهد از تاریخ 17 اسفندماه 97 از با هدف فراهم کردن زمینه بهره‌مندی هنرمندان از تجربیات و دانش هنری در سطح بین‌المللی آغاز شده است و طی این اقدام بی‌سابقه هنری با حضور تعدادی از هنرمندان خارجی از کشورهای روسیه و کره جنوبی و اردن، نشست‌های علمی و پژوهشی، نمایشگاه آثار هنری هنرمندان خارجی، ورکشاپ، ترسیم نقاشی دیواری و همچنین جلسات دیدار با هنرمندان داخلی برگزار می‌شود.